Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Sala Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Sala Tradycji -

Nawigacja

Sala Tradycji

Sala Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

21.09.2009

Sala Tradycji znajdująca się na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu to miejsce szczególne. Inicjatywa utworzenia takiego miejsca powstała na początku 2002 roku. Wówczas, w trakcie likwidacji sali pamięci przejętej po Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, powstał pomysł zabezpieczenia pamiątek i przygotowania nowego projektu.

Kilkuletnie prace zaowocowały uroczystym oddaniem w dniu 11 listopada 2007r. Sali Tradycji Łużyckiego Oddziału SG oraz Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG. W asyście zaproszonych gość komendant Oddziału i Ośrodka Tresury oraz przedstawiciele władz miasta dokonali przecięcia wstęgi.

Sala tradycji to miejsce szczególne ukazujące historię naszych poprzedników, Ośrodka Szkolenia oraz funkcjonariuszy, którzy tę historię tworzą. Na ekspozycji znajdują się dowody tego, co dziś jest już historią: odznaczenia, pamiątkowe medale, dokumenty, fotografie, elementy uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia a także zdobyte puchary i inne pamiątki.

To również miejsce spotkań pokoleń – tych którzy historię tworzyli i tych którzy się jej dziś uczą. Tu odbywają się ceremonie pożegnania z mundurem, wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie służbowe oraz awanse na wyższe stanowiska. Gośćmi tego miejsca niejednokrotnie są delegacje zagraniczne odwiedzające nasz Ośrodek. 

do góry