Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Komitet programowo-naukowy -

Nawigacja

Komitet programowo-naukowy

Komitet programowo-naukowy

24.10.2011

KOMITET PROGRAMOWO-NAUKOWY

Przewodniczący:
płk SG Artur WĄSOWSKI

Zastępca Przewodniczącego:
dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. zw. dr hab. Waldemar KACZMAREK
prof. zw. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK
prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI
dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ
kmdr. dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI
dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
dr hab. Beniamin WIĘZIK
nadinsp. Dariusz BIEL
nadbryg. Ryszard DĄBROWA
gen. bryg. rez. dr Tomasz BĄK
dr Włodzimierz FEHLER
dr Robert GAŁĄZKOWSKI
dr inż. Romuald GROCKI
podinsp. dr Robert GWARDYŃSKI
por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK
dr Mieczysław KOZIŃSKI
dr inż. Jarosław PROŃKO
dr Robert SOCHA
płk SG mgr Maciej BŁAŻEJEWSKI
st. bryg. mgr inż. Bogusław KOGUT
płk SG mgr Marek WASZCZUK
Walery CZARNECKI - Starosta Powiatowy w Lubaniu
Artur BIELIŃSKI - Starosta Powiatowy w Zgorzelcu
Arkadiusz SŁOWIŃSKI – Burmistrz Miasta Lubań

do góry