Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania trzech roboczych kolacji w dniach 01.07.2020 r.; 15.07.2020 r.; 26.08.2020 r., w lokalu zamawiającego w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania trzech roboczych kolacji w dniach 01.07.2020 r.; 15.07.2020 r.; 26.08.2020 r., w lokalu zamawiającego w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
09.06.2020

Informujemy, że prowadzone zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

do góry