Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Szkolenie nt. „Funkcjonariusz SG w sytuacji zagrożenia korupcją” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie nt. „Funkcjonariusz SG w sytuacji zagrożenia korupcją”

Anna Chmura
30.11.2015

30.11.2015 r. przedstawiciel Delegatury CBA we Wrocławiu pan Patryk Hebrowski przeprowadził szkolenie nt. „Funkcjonariusz SG w sytuacji zagrożenia korupcją”, skierowane do słuchaczy szkolenia podstawowego i podoficerskiego.

Celem szkolenia było przybliżenie ogólnie pojętej problematyki korupcyjnej, zrozumienia definicji występującej w aspekcie społecznym oraz prawnym, a także ukazanie zagrożeń korupcyjnych, z którymi funkcjonariusz SG może spotkać się w służbie. Opisane zostały również konsekwencje prawne, a tym samym odpowiedzialność karna za działania korupcyjne oraz sposoby reagowania na te zachowania, poparte licznymi przykładami przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie prowadzone było w ramach realizacji Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, koordynowanego z ramienia OSS SG w Lubaniu przez ppłk SG Anetę Wieczorek.

do góry