Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

Nawigacja

Ważne :

Trwa nabór do służby w OSS SG w Lubaniu Zamknij informacje

Najważniejsze

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej”

W dniach 13 – 17 września 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej” współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (nr projektu: 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

Kurs doskonalący „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 13-17.09.2021 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie kurs doskonalący nt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

Zakończenie pierwszej edycji kursów doskonalących instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych oraz psów patrolowo-obronnych i tropiących

15 września 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyła się pierwsza edycja kursów doskonalących instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych oraz psów patrolowo-obronnych i tropiących.

Tegoroczny Rajd Granica zakończony

12 września 2021 r. w Borowicach odbył się apel podsumowujący ogólnopolski Rajd Granica, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

_

...

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry