Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

Nawigacja

Ważne :

Trwa nabór do służby w OSS SG w Lubaniu Zamknij informacje

Najważniejsze

Kurs doskonalący „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych - Moduł I”

23 lipca 2021 r. grupa funkcjonariuszy z Podlaskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła 10. edycję czterodniowego kursu doskonalącego na temat: „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych - Moduł I”, zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”.

Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą

W dniach 19-23.07.2021 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs na temat: ”Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą”.

Kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych, patrolowo-obronnych oraz tropiących

12 lipca 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęły się kursy doskonalące instruktorów–selekcjonerów psów specjalnych oraz instruktorów–selekcjonerów psów patrolowo–obronnych i tropiących realizowane w ramach projektu nr PDP V pn. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”

9 lipca 2021 r. grupa funkcjonariuszy Morskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła ósmą edycję czterodniowego kursu doskonalącego „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”, zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zostało przeprowadzone przez instruktorów z Zakładu Ogólnozawodowego.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

_

...

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry