Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna

Nawigacja

Ważne :

Trwa nabór do służby w OSS SG w Lubaniu Zamknij informacje

Najważniejsze

Kursy doskonalące nt. „Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć wysokościowych” oraz ,,Wykorzystanie technik wysokościowych – poziom średniozaawansowany”

W dniach 21 – 30.09.2022 r. instruktorzy z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził kursy doskonalące nt. „Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć wysokościowych” oraz ,,Wykorzystanie technik wysokościowych – poziom średniozaawansowany”.

„Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli - seminarium dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku”

W dniach 27 – 30 września 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono przedsięwzięcie o charakterze szkoleniowym nt. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli - seminarium dla Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku”.

Kurs doskonalący nt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”

Kolejna grupa funkcjonariuszy SG opuściła mury naszego Ośrodka, jako świeżo upieczeni absolwenci kursu doskonalącego nt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

Kurs doskonalący nt. „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”

W dniach 27 - 30.09.2022 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

_

...

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry