Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kolejna edycja kursu pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

Patrycja Linke - Malinowska
08.06.2018

W dniach 4 - 8.06.2018 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili, drugą w tym roku, edycję kursu doskonalącego pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”. Szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W trakcie zajęć omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, podejmowanie i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców. Skupiono się także na procedurach związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Śląskiego, Karpackiego i Morskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

      
Przedsięwzięcie realizowane było z projektu nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry