Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kursu doskonalący pt. „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kursu doskonalący pt. „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”

Patrycja Linke - Malinowska
08.06.2018

W dniach 4 - 8.06.2018 r. funkcjonariusze z Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili pierwszą edycję kursu doskonalącego pt. „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”, współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (nr projektu: 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z pionu ds. Cudzoziemców Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kurs przeprowadzili wykładowcy Zespołu ds. Migracji Zakładu ds. Cudzoziemców:

  • kpt. SG Anna Wawrzynowicz,
  • st. chor. SG Jarosław Nahorski,
  • pani Daria Kubicka.

Podczas zajęć programowych przedstawiono zagadnienia z zakresu kultury i jej wymiarów oraz kulturowych uwarunkowań skutecznej komunikacji z przedstawicielami wybranych grup narodowościowych i religijnych. Uwagę poświęcono również problemom adaptacyjnym migrantów i uchodźców. W trakcie kursu uczestnicy brali udział w warsztatach, podczas których poznali metody związane z pokonywaniem barier w kontaktach z cudzoziemcami oraz rozwiązywaniem konfliktów na płaszczyźnie funkcjonariusz – cudzoziemiec.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat różnych sytuacji napotykanych podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

do góry