Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym”

Urszula Piechota
29.04.2022

W dniach 26 – 29.04.2022 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy Straży Granicznej pionu ds. cudzoziemców, którzy w trakcie służby przeprowadzają czynności kontrolne i weryfikacyjne, skutkujące wszczęciem właściwego postępowania. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz  Komendy Głównej SG. Uczestników szkolenia przywitał p.o. Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych ppłk SG Piotr Piekarski.  

Głównym celem przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy w ogólnym zakresie przepisów karnych i wykroczeniowych, w oparciu o zadania ustawowe SG. Omówiono między innymi czynności kontrolne i weryfikacyjne, prowadzone przez funkcjonariuszy SG, oparte na przepisach prawa karnego. Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniom, dotyczącym zasad kwalifikacji czynu w oparciu o katalog przestępstw i wykroczeń będących we właściwości SG.

Projekt nr NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne”.

 

  • Przywitanie uczestników szkolenia przez p.o. Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych ppłk SG Piotra Piekarskiego
    Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
  • Uczestnicy szkolenia w sali wykładowej
    Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
  • Zdjęcie grupowe
    Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym

do góry