Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Lubaniu -

Nawigacja

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Lubaniu

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w Lubaniu

Anna Chmura
25.03.2019

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Lubaniu (KZP)
adres:  ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań
działająca przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

REGON 524998760

Dane kontaktowe
Zarząd:

Przewodniczacy Zarządu KZP 75 725 40 63
Członkowie 75 725 41 68, 75 725 40 43, 75 725 41 59, 75 725 41 74, 75 725 40 47

Księgowość (stan wkładów i pożyczek) 75 725 42 49, 75 725 41 56

 

Informujemy, że od 01.04.2023 r. wchodzi w życie nowy Statut Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Lubaniu.
Deklaracje przystąpienia do KZP, wnioski o udzielenie pożyczki, inne wnioski i prośby do Zarządu  KZP od  01.04.2023 r. winny być składane na nowych drukach.

W przypadku złożenia dokumentów na innych drukach informujemy, że nie zostaną one rozpatrzone.

Deklaracje przystąpienia do PKZP, wnioski o udzielenie pożyczki, inne wnioski i prośby złożone do Zarządu  przed dniem wejścia w życie nowego statutu (do dnia 31.03.2023 r.) zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.

Informacja dla członków KZP – EMERYT LUB RENCISTA - informujemy o obowiązku wpłacania wkładów członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie!

W przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi Zarząd, na wniosek członka KZP, może wyrazić zgodę na czasowe zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich.

 

Prosimy wszystkich członków KZP o zaktualizowanie swoich danych osobowych!

 

Uwaga: zmiana numeru konta bankowego:

80 1090 1955 0000 0001 5387 1100

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta bankowego.

 

 

 

 

do góry