Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) - Akademia Partnerska FRONTEX -

Nawigacja

Akademia Partnerska FRONTEX

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

27.03.2019

Logo Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich FRONTEX

www.frontex.europa.eu

Agencja FRONTEX koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów.

Aby zapewnić spójność działań, agencja FRONTEX jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, organami odpowiedzialnymi za współpracę celną, a także z przedstawicielami państw trzecich, zarówno sąsiadujących, jak i nie sąsiadujących z Unią Europejską. Agencja wzmacnia bezpieczeństwo granic, koordynując działania podjęte przez państwa członkowskie w celu wdrożenia środków wspólnotowych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi.

1 marca 2011 roku Komendant Główny SG gen. bryg. SG Leszek Elas podpisał deklarację o ustanowieniu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Akademią Partnerską Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX).

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu został pierwszą w Polsce akademią partnerską Agencji Frontex. 

Podstawowym celem partnerstwa pomiędzy Agencją Frontex a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG jest wspieranie działań szkoleniowych w zakresie kontroli i nadzoru zewnętrznych granic Unii Europejskiej. 

Współpraca Ośrodka jako Akademii Partnerskiej Frontex polega na rozbudowie, rozwoju działalności szkoleniowej, modułów szkoleniowych oraz wytwarzaniu materiałów dydaktycznych pod przewodnictwem i patronatem Agencji Frontex. Do zadań Ośrodka w ramach partnerstwa należy także organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń w szczególności dotyczących ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną oraz innych działań dydaktycznych organizowanych na potrzeby i pod patronatem Agencji Frontex.

do góry