Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) - Akademia Partnerska FRONTEX -

Nawigacja

Akademia Partnerska FRONTEX

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)

27.03.2019

www.frontex.europa.eu

Agencja FRONTEX koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów.

Aby zapewnić spójność działań, agencja FRONTEX jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, organami odpowiedzialnymi za współpracę celną, a także z przedstawicielami państw trzecich, zarówno sąsiadujących, jak i nie sąsiadujących z Unią Europejską. Agencja wzmacnia bezpieczeństwo granic, koordynując działania podjęte przez państwa członkowskie w celu wdrożenia środków wspólnotowych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi.

1 marca 2011 roku Komendant Główny SG gen. bryg. SG Leszek Elas podpisał deklarację o ustanowieniu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Akademią Partnerską Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX).

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu został pierwszą w Polsce akademią partnerską Agencji Frontex. 

Podstawowym celem partnerstwa pomiędzy Agencją Frontex a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG jest wspieranie działań szkoleniowych w zakresie kontroli i nadzoru zewnętrznych granic Unii Europejskiej. 

Współpraca Ośrodka jako Akademii Partnerskiej Frontex polega na rozbudowie, rozwoju działalności szkoleniowej, modułów szkoleniowych oraz wytwarzaniu materiałów dydaktycznych pod przewodnictwem i patronatem Agencji Frontex. Do zadań Ośrodka w ramach partnerstwa należy także organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń w szczególności dotyczących ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną oraz innych działań dydaktycznych organizowanych na potrzeby i pod patronatem Agencji Frontex.

do góry