Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

18.04.2011

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Jacek WYSOKIŃSKI

 


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Małgorzata SAKALUK

 


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

ppłk SG Marek KRZYWICKI

 


Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

 

 

do góry