Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

16.05.2019

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu  płk SG Jacek WYSOKIŃSKI

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Jacek WYSOKIŃSKI


ppłk SG Piotr Piekarski

p.o. Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

ppłk SG Piotr PIEKARSKI


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu  płk SG Marek KRZYWICKI

Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Marek KRZYWICKI


Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu  płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ

Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ

 

do góry