Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Struktura -

Nawigacja

Struktura

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

21.09.2009

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu


 KIEROWNIK ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ppłk SG Aneta DRĄG-KALICIŃSKA

tel. 75 725 40 76


KIEROWNIK ZAKŁADU KYNOLOGII

ppłk SG Wioletta GRABOWSKA

tel. 75 725 40 64


KIEROWNIK ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO

ppłk SG Aneta WIECZOREK

tel. 75 725 40 84


 KIEROWNIK ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI

tel. 75 725 40 61


KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI

ppłk SG Paweł SUKACZ

tel. 75 725 41 78


KOMENDANT PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

ppłk SG Piotr GRABOWSKI

tel. 75 725 41 19


KAPELAN

ks. mjr SG Jarosław NOWAK

tel. 75 725 40 09


RADCA PRAWNY

Przemysław KUKLIS

tel. 75 725 4139

p.o. RADCY PRAWNEGO

chor. szt. SG Łukasz HAJŁASZ

tel. 75 725 44 77


INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bogusław FABIN

tel. 75 725 41 76


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 725 41 76


STARSZY SPECJALISTA KOORDYNATOR REFERATU KONTROLI

mjr SG Beata REJCZAK

tel. 75 725 42 65


GŁÓWNY KSIĘGOWY

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ

tel. 75 725 40 20


NACZELNIK WYDZIAŁU KADR

 ppłk SG Mariusz MANTIUK

tel. 75 725 41 29


NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI

mjr SG Marzena PRZYBYLSKA

tel. 75 725 40 15


KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

kpt. SG Elwira SZPECHT

tel. 75 725 40 10


NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ppłk SG Ryszard SMALARA

tel. 75 725 41 53


 NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

mjr SG Iwona CHUDEK

tel. 75 725 41 97


KIEROWNIK SŁUŻBY ZDROWIA
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
z siedzibą w Lubaniu

mjr SG Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

 tel. 75 725 41 93


KIEROWNIK OBIEKTU SZKOLENIOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

Krystyna GROMKO

tel. 75 725 30 20

do góry