Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Struktura -

Nawigacja

Struktura

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

21.09.2009

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu


KIEROWNIK ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

mjr SG Marek STRYJEK

tel. 75 725 40 67


KIEROWNIK ZAKŁADU KYNOLOGII

ppłk SG Wioletta GRABOWSKA

tel. 75 725 40 64


KIEROWNIK ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO

ppłk SG Piotr GRABOWSKI

tel. 75 725 41 19


 KIEROWNIK ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI

tel. 75 725 40 61


KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI

ppłk SG Paweł SUKACZ

tel. 75 725 41 78


p.o. KOMENDANTA PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

kpt. SG Dominik KRUMIN

tel. 75 725 44 01


KAPELAN

ks. mjr SG Jarosław NOWAK

tel. 75 725 40 09


RADCA PRAWNY

Przemysław KUKLIS

tel. 75 725 4139

RADCA PRAWNY

chor. szt. SG Łukasz HAJŁASZ

tel. 75 725 44 77


INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bogusław FABIN

tel. 75 725 41 76


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 725 41 76


p.o. STARSZEGO SPECJALISTY KOORDYNATORA REFERATU KONTROLI

st. chor. szt. SG Agnieszka DZIEDZIC

tel. 75 725 41 59


GŁÓWNY KSIĘGOWY

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ

tel. 75 725 40 20


NACZELNIK WYDZIAŁU KADR

 mjr SG Krzysztof KUCEJKO

tel. 75 725 41 29


NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI

ppłk SG Marzena PRZYBYLSKA

tel. 75 725 40 15


KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

mjr SG Elwira SZPECHT

tel. 75 725 40 10


NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ppłk SG Ryszard SMALARA

tel. 75 725 41 53


 NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ppłk SG Iwona CHUDEK

tel. 75 725 41 97


KIEROWNIK SŁUŻBY ZDROWIA
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
z siedzibą w Lubaniu

mjr SG Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

 tel. 75 725 41 93


KIEROWNIK OBIEKTU SZKOLENIOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

Krystyna GROMKO

tel. 75 725 30 20

do góry