Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Struktura -

Nawigacja

Struktura

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

21.09.2009


KIEROWNIK ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI

tel. 75 72 54 061


p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU KYNOLOGII

mjr SG Wioletta GRABOWSKA

tel. 75 72 54 064


KIEROWNIK ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO

ppłk SG Aneta WIECZOREK

tel. 75 72 54 084


KIEROWNIK ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

ppłk SG Andrzej BRZOZOWSKI

tel. 75 72 54 136


KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI

ppłk SG Paweł SUKACZ

tel. 75 72 54 178


KOMENDANT PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

ppłk SG Piotr GRABOWSKI

tel. 75 72 54 119


KAPELAN

ks. kpt. SG Jarosław NOWAK

tel. 75 72 54 009


RADCA PRAWNY

Janina KOWALCZYK

tel. 75 72 54 139


INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bogusław FABIN

tel. 75 72 54 176


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 72 54 176


STARSZY SPECJALISTA KOORDYNATOR REFERATU KONTROLI

mjr SG Beata REJCZAK

tel. 75 72 54 265


GŁÓWNY KSIĘGOWY

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

tel. 75 72 54 020


p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU KADR

 mjr SG Mariusz MANTIUK

tel. 75 72 54 129


NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI

tel. 75 72 54 050


KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

mjr SG Beata CZARNIECKA - SERAFIN

tel. 75 72 54 010


NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ppłk SG Ryszard SMALARA

tel. 75 72 54 153


NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

kpt. SG Arkadiusz RELISZKA

tel. 75 72 54 018


KIEROWNIK SŁUŻBY ZDROWIA
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
z siedzibą w Lubaniu

kpt. SG Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

 tel. 75 72 54 193


KIEROWNIK OBIEKTU SZKOLENIOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

Krystyna GROMKO

tel. 75 72 53 020

do góry