Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Cel i problemy sympozjum -

Nawigacja

Cel i problemy sympozjum

Cel i problemy sympozjum

25.06.2013

Cel Sympozjum

  • Doskonalenie problemów zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.
  • Stworzenie forum wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w zakresie reagowania i zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej.

Problemy Sympozjum

  • Jak formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne powinny reagować podczas komunikowania kryzysowego?
  • W jaki sposób prowadzić efektywną politykę informacyjną oraz współpracę z mediami w sytuacjach kryzysowych?
  • Jak eliminować nieprawidłowości w polityce informacyjnej służb mundurowych?
  • W jakim zakresie można wykorzystać System Wspomagania Kierowania w systemie zarządzania granicami?
  • Co determinuje efektywność działań Straży Granicznej w przypadku ewakuacji Międzynarodowego Portu Lotniczego?
  • W jaki sposób doskonali się system zarządzania kryzysowego Straży Granicznej?

do góry