Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Plan sympozjum -

Nawigacja

Plan sympozjum

Plan sympozjum

25.06.2013

PLAN SYMPOZJUM

03.10.2013 r.

  • Część wstępna Sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur Wąsowski.

9.00 - 9.10 Otwarcie sympozjum:  płk SG Artur Wąsowski, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

9.10 - 9.40 Słowa wstępne: płk SG Mariusz Kaźmierczak – Dyrektor/Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie, prof. Jadwiga STAWNICKA – Uniwersytet Śląski w Katowicach.


  • Pierwsza sesja obrad plenarnych „Zarządzanie kryzysowe w formacjach mundurowych”, której przewodniczy  mjr  SG  Piotr Lipiński

9.40 - 9.55 Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych w międzynarodowym transporcie kolejowym – insp. dr Robert Częścik – Wyższa Szkoła Policji w  Szczytnie.

9.55 - 10.10 Rola Systemu Wspomagania Kierowania w zintegrowanym systemie zarządzania granicami – ppłk SG Mariusz Marchlewicz – Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej.

10.10 - 10.25 Wybrane obszary współdziałania jednostek specjalnych policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski – kom. dr Jarosław Radosław Truchan – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

10.25 - 11.00 Przerwa.

11.00 - 11.15 Plany zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej - mgr Tomasz Ciszewski - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

11.15 - 11.30 Rozwój infrastruktury sieciowej a dostęp do informacji w kontekście zarządzania kryzysowego – mgr inż. Piotr Nadybski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

11.30 - 11.45 Zagrożenie bombowe jako najczęstsza z przyczyn prowadzenia działań ewakuacyjnych (przez SG) w Międzynarodowych Portach Lotniczych  – mjr SG  Piotr Lipiński.

11.45 - 12.15 Dyskusja - mjr SG  Piotr Lipiński.

12.15 - 13.30 Prezentacja bazy dydaktycznej OSS SG - płk SG Marek Woszczatyński, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

13.30 - 14.00 Przerwa obiadowa.


  • Druga sesja obrad plenarnych „Polityka informacyjna służb mundurowych  w sytuacjach kryzysowych” – której przewodniczy  prof. Jadwiga Stawnicka - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

14.00 - 14.15 Media Relations – pojedynek na słowa czy komunikacyjny coaching? - prof. Jadwiga Stawnicka – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

14.15 - 14.30 Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na przykładzie Ośrodka Strzeżonego dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia Podlaskiego OSG – ppłk SG Anna Wójcik – Podlaski Oddział Straży Granicznej.

14.30 - 14.45 EURO 2012 – potencjalne zagrożenia kryzysowe – mjr SG Elżbieta Pikor – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

14.45 - 15.15 Przerwa.

15.15 - 15.30 Sytuacje kryzysowe na wschodniej granicy kraju i UE na przykładzie Nadbużańskiego OSG – st. chor. SG Dariusz Sienicki – Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

15.30 - 15.45 Usiłowanie przekroczenia granicy państwowej przez grupę 150 obywateli Gruzji i Rosji narodowości czeczeńskiej – sytuacja kryzysowa w Nadodrzańskim OSG – chor. SG Anna Galon – Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

15.45 - 16.00 Bagaż pozostawiony na lotnisku – przykład sytuacji kryzysowej – por. SG Andrzej Juźwiak – Morski Oddział Straży Granicznej.

16.00 - 16.15 Kreowanie rzeczywistością poprzez manipulowanie informacją – st. chor. SG Agnieszka Golias – rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży. Granicznej.

16.15 - 16.30 Dyskusja - prof. Jadwiga Stawnicka – Uniwersytet Śląski w Katowicach.


  • Cześć końcowa sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur Wąsowski

16.30 - 17.00 Podsumowanie obrad w sesjach plenarnych - płk SG Mariusz Kaźmierczak - Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie,  prof. Jadwiga Stawnicka – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

17.00 - 17.15 Zakończenie sympozjum - płk SG Artur Wąsowski, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

do góry