Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Plan sympozjum -

Nawigacja

Plan sympozjum

Plan sympozjum

24.08.2012

PLAN SYMPOZJUM

05.09.2012 r.

  • Część wstępna Sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur WĄSOWSKI

Otwarcie sympozjum  -  płk SG Artur WĄSOWSKI, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Słowa wstępne: płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK - Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie, dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, prof. dr hab. inż. Ryszard K. PISARSKI - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy.

Bezpieczeństwo a zasadnicze obszary odpowiedzialności administracji publicznej - dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

  • Pierwsza sesja obrad plenarnych „Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego”, której przewodniczy dr inż. Barbara KACZMARCZYK

- Podstawy organizacji i zarządzania - dr Jan Budka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
- Typologia kryzysów i sytuacji kryzysowych - dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
- Przygotowanie organizacji do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej  - dr inż. Jarosław PROŃKO, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- Przywództwo w sytuacji kryzysowej - prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,
- Istota oraz cel koordynacji i współdziałania - dr inż. Jerzy KOZIOŁ, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
- Przestępczość – zarys teorii problemu - dr Paweł KOBES, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
- Dyskusja - dr inż. Barbara KACZMARCZYK.   

  • Druga sesja obrad plenarnych „Teoria i praktyka wspólnych działań – podejście konfrontatywne”, której przewodniczy dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI profesor nadzwyczajny WSPol w Szczytnie

- Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną. Wybrane zagadnienia - podinsp. dr Robert SOCHA, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
- Wybrane aspekty współdziałania Straży Granicznej z Państwową Strażą Pożarną - st. bryg. mgr inż. Bogusław KOGUT, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
- Współdziałanie Straży Granicznej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - mgr Justyna SOCHACKA, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
- Zarządzanie kryzysowe w drogowym przejściu granicznym - st.sierż. SG Tomasz CISZEWSKI, Bieszczadzki Oddziała Straży Granicznej w Przemyślu,
- Przygotowania oddziału Straży Granicznej do UEFA - Euro 2012 - mjr SG Mieczysław ZIELIŃSKI, Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku,
- Funkcjonowanie Straży Granicznej podczas Euro 2012 - płk SG Zbigniew PLATER-ZYBERK, Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie,
- Koordynacja i współpraca w Straży Granicznej - por. SG Barbara MRÓZ, Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie,
- Obieg informacji w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - mł. insp. Tomasz SZYMCZYNA, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
- Dyskusja - dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI,   
- Zapoznanie się z systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lubańskiego.


06.09.2012 r.

  • Trzecia sesja obrad plenarnych „Prewencja kryzysowa”, której przewodniczy dr  hab. inż. Beniamin WIĘZIK profesor nadzwyczajny WSA w Bielsku-Białej

- Charakterystyka powodzi w terenach górskich - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubaniu,
- Rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej dolin rzecznych - dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
- Określanie zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego - mgr inż. Radosław RADOŃ, mgr inż. Krzysztof KONDZIOŁKA, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Wpływ organizacji stałych dyżurów na zdolność do podjęcia działań w sytuacjach zagrożeń - mgr Dionizy SZYMCZAK, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
- Lokalne systemy ostrzeżeń powodziowych ( LSOP ) - mgr inż. Małgorzata SIUDAK, mgr inż. Paweł MADEJ, mgr inż. Roman KONIECZNY, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Systemy informatyczne służące zapobieganiu klęskom żywiołowym - pan Wiesław KRZEWINA, Nadleśnictwo Świeradów,
- Dyskusja- dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK.   

  • Czwarta sesja obrad plenarnych „Doświadczenie i technika a doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego”, której przewodniczy dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI profesor nadzwyczajny AON w Warszawie

- Andragogika płaszczyzną edukacji dla bezpieczeństwa pracowników organizacji zhierarchizowanych - dr Janusz MIKA, Uniwersytet Śląski w Opawie,
- Miejsce i rola ośrodków szkolenia w doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej - płk SG Marek WASZCZUK, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
- Komunikacja społeczna Policji – raport wstępny z badań - prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Ćwiczenia jako sposób racjonalizacji procesów zarządzania kryzysowego - dr inż. Barbara KACZMARCZYK,  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
- Informatyczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego - mgr Piotr NADYPSKI, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
- Dyskusja - dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI.  

  • Cześć końcowa sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur WĄSOWSKI

- Podsumowanie obrad w sesjach plenarnych - płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK - Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie,  dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
- Zakończenie sympozjum - płk SG Artur WĄSOWSKI, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

do góry