Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Komitet programowo - naukowy -

Nawigacja

Komitet programowo - naukowy

Anna Chmura
29.07.2016

Przewodniczący:
płk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
prof. nadz. dr Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ
gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR

Członkowie:
prof. nadzw. dr hab. Marek WALANCIK
płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK
mjr SG Piotr LIPIŃSKI
kmdr dr Witold KUSTRA
kpt. SG Janusz CZECH

Sekretarz:
mjr SG Rafał BADOWSKI

do góry