Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Komitet programowo-naukowy -

Nawigacja

Komitet programowo-naukowy

Komitet programowo-naukowy

10.09.2014

KOMITET PROGRAMOWO - NAUKOWY

Przewodniczący:
płk SG Marek Woszczatyński

Zastępca Przewodniczącego:

prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko – Pikiewicz
płk SG Artur Bazydło

Sekretarz:
mjr SG Rafał Badowski

Członkowie:
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
płk SG Mariusz Kaźmierczak
insp. dr Robert Częścik
mjr SG Piotr Lipiński
nadkom. dr Jarosław R. Truchan

do góry