Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Cele i problemy sympozjum -

Nawigacja

Cele i problemy sympozjum

Cele i problemy sympozjum

02.03.2012

CELE SYMPOZJUM

1.    Wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego między środowiskiem naukowym oraz praktykami.
2.    Usystematyzowanie, pogłębienie oraz uaktualnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
3.    Wypracowanie zasad i obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym.

PROBLEMY SYMPOZJUM

1.    Jakie główne zadania wykonuje administracja rządowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego?
2.    Jakie relacje występują pomiędzy elementami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego?
3.    Co determinuje skuteczność działania instytucji państwowych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego?
4.    W jaki sposób organizuje się współpracę w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego?

do góry