Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Komitet programowo-naukowy -

Nawigacja

Komitet programowo-naukowy

Komitet programowo-naukowy

02.03.2012

KOMITET PROGRAMOWO-NAUKOWY

Przewodniczący:
dr Paweł KOBES

Zastępca Przewodniczącego:
por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK
dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
dr hab. Krystyna CHOMA-MORYL
dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI
dr hab. Beniamin WIĘZIK
dr Robert GAŁĄZKOWSKI
dr Antoni OSIERDA
dr Robert SOCHA
mjr SG Waldemar HOŁODNIUK
płk SG Artur WĄSOWSKI
płk SG mgr Marek WASZCZUK

do góry