Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Program sympozjum -

Nawigacja

Program sympozjum

Program sympozjum

02.03.2012

PROGRAM SYMPOZJUM

Otwarcie sympozjum
prof. dr hab. inż.  Ryszard K. PISARSKI - Rektor  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Słowa wstępne
mgr Edward BIEGUN - Dziekan Wydziału Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
płk SG Marek WASZCZUK - Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Zapoznanie z przebiegiem sympozjum

dr Paweł KOBES - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Zakres przedmiotowo - podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępczości

dr Paweł KOBES - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Realizacja zadań Policji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego

podinsp. dr Robert SOCHA - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Przeznaczenie, zadania i organizacja działań Straży Granicznej
por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Współczesne zagrożenia dla środowiska naturalnego
dr inż. Daniel OCHMAN - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Zakres wykorzystania Państwowej Straży Pożarnej w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
kpt. mgr inż. Janusz POPIS    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Udział wojska w sytuacjach kryzysowych
płk dr Zbigniew KUŚMIEREK - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Reguły współpracy elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dyskusja
dr Paweł KOBES - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Zakończenie sympozjum
dr Paweł KOBES - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

do góry