Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Plan sympozjum -

Nawigacja

Plan sympozjum

Plan sympozjum

31.10.2011

Plan sympozjum

26.10.2011 r.

Powitanie uczestników Sympozjum – płk SG Artur WĄSOWSKI, Komendant OSS SG.

Pierwsza sesja obrad plenarnych, której przewodniczył dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI:

1. Współczesne dylematy bezpieczeństwa - dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
2. Zarys problematyki badań nad bezpieczeństwem - dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,
3. Audyt bezpieczeństwa  -  płk SG mgr Marek WASZCZUK, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
4. Zarządzanie kryzysowe w teorii  w praktyce  -  por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
5. Dyskusja  -  dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI.

Druga sesja obrad plenarnych, której przewodniczył dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI:

1. Wzór osobowy funkcjonariusza Straży Granicznej w ujęciu socjologicznym - prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,
2. Organizacja działań Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych - kpt. mgr inż. Janusz POPIS, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku,
3. Działanie Policji w sytuacjach zagrożeń  -  podinsp. dr Robert GWARDYŃSKI,  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
4. Organizacja działań Straży Granicznej w warunkach zagrożeń - płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK, dyrektor Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie,
5. Dyskusja  -  dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI.

Trzecia sesja obrad plenarnych, której przewodniczyła por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK:

1. Zagospodarowanie dolin rzecznych a zagrożenia powodziowe  -  dr hab. Beniamin WIĘZIK, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
2. Środki redukcji ryzyka zagrożenia powodziowego  -  dr inż. Romuald GROCKI, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu,
3. System zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu lubańskiego  -  Marek RADWAN, Starostwo Powiatowe w Lubaniu,
4. Powódź w Kłodzku – relacja z działań   -   Krzysztof POSTRACH, Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
5. Działania powodziowe na terenie Zgorzelca – rok 2010 -  Piotr PAWLAS,  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
6. Dyskusja  -  por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK.   


27.10.2011 r.

Czwarta sesja obrad plenarnych, której przewodniczył dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI:

1. Źródła wypadków i katastrof komunikacyjnych  -  podinsp. dr Robert GWARDYŃSKI, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
2. Konsekwencje wypadków i katastrof komunikacyjnych  -  por. SG dr inż. Barbara KACZMARCZYK, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
3. Działania ratownicze w sytuacji wystąpienia katastrof komunikacyjnych -  lek. med. Wojciech KOPACKI, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
4. Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w sytuacji wystąpienia katastrof komunikacyjnych - lek. med. Piotr SZETELNICKI, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
5. Dyskusja -  dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI.

Pokaz wypadku komunikacyjnego o charakterze masowym.

Piąta sesja obrad plenarnych, której przewodniczył dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI:

1. Komunikacja rzeczników prasowych z mediami w sytuacji kryzysowej - mgr Beata BEKULARD, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
2. Wpływ stresu na zachowanie człowieka w sytuacji kryzysowej  - mgr Tomasz GŁUSZCZAK, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
5. Dyskusja - dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI.

Podsumowanie obrad w sesjach plenarnych  -  płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK (dyrektor Sztabu KGSG), dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI (profesor WSPol.)

Zakończenie sympozjum -  płk SG Artur WĄSOWSKI, Komendant OSS SG.


do góry