Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 9/SZP/19 - Usługi społeczne pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu postępowań administracyjnych w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu wraz z logistycznym zabezpieczeniem pobytu studentów”. Projekt współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytuł projektu: „WZMOCNIENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ W OBSZARZE POWROTÓW – CZĘŚĆ II” - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

9/SZP/19 - Usługi społeczne pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu postępowań administracyjnych w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu wraz z logistycznym zabezpieczeniem pobytu studentów”. Projekt współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytuł projektu: „WZMOCNIENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ W OBSZARZE POWROTÓW – CZĘŚĆ II”

Małgorzata Marek
13.06.2019

Termin składania ofert 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00

do góry