Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe/ ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania roboczej kolacji dla 20 uczestników warsztatów pt. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przyst - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe/ ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania roboczej kolacji dla 20 uczestników warsztatów pt. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przyst

Małgorzata Marek
11.04.2019

Termin składania ofert do dnia 19.04.2019 r. do godziny 12.00

do góry