Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu treningowego do OSS SG w Lubaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – tytuł projektu: „Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców” – Nr projektu 1/10-2019/BK-FAMI - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu treningowego do OSS SG w Lubaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – tytuł projektu: „Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców” – Nr projektu 1/10-2019/BK-FAMI

Monika Kożuchowska
10.05.2022

Termin składania ofert do dnia 23.05.2022 godzina 10.00

do góry