Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wypoczynek -

Nawigacja

Wypoczynek

26.04.2019

W związku z organizacją szkoleń specjalistycznych przez OSS SG w Lubaniu w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie, informujemy, że możliwość korzystania z zakwaterowania w pokojach gościnnych jest ograniczona.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia, i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, OSS SG przejął zadania związane z gospodarowaniem pokojami gościnnymi i internatowymi w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie.

Obiekt jest przeznaczony do prowadzenia działalności szkoleniowej Straży Granicznej.

Miejsca noclegowe dla osób indywidualnych udostępniane są w okresach wolnych od zamierzonych przedsięwzięć służbowych. Osoby, zainteresowane zakwaterowaniem w Obiekcie winny wystąpić z pisemnym wnioskiem do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu.
Obiekt Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie posiada ogółem 50 miejsc noclegowych, w tym:

  •     budynek główny przy ul. Kołłątaja 4 posiada 32 miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi, stołówka na 50 miejsc, sala konferencyjna na 40 miejsc, wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz hala sportowa.
  •     budynek przy ul. Broniewskiego 2 usytuowany w pobliżu dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę posiada 18 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i 3 osobowych bez węzłów sanitarnych, 2 aneksy kuchenne z możliwością przygotowania sobie posiłków oraz świetlica.

Biorąc pod uwagę fakt, że posiadane zasoby lokalowe są wykorzystywane na noclegi osób przebywających w delegacjach służbowych, wskazane jest aby zainteresowani noclegiem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym rezerwowali planowany okres pobytu za pośrednictwem faksu na formularzu, którego wzór zamieszczono poniżej. Informujemy, że prośby przesyłane na formularzach niezgodnych z wzorem wniosku nie będą rozpatrywane.

Dla osób przebywających w pokojach gościnnych ośrodka, opłata za pobyt naliczana jest według poniższej tabeli:

L.p. Nazwa pomieszczenia Osobodoba - cena brutto (w tym 8% VAT)  
1 Pokój 2 i 3-osobowy z łazienką 31,58 zł  
2 Pokój 2 i 3-osobowy bez łazienki 21,30 zł  

Opłata za nocleg dzieci do lat 7 wynosi 50% stawki określonej w tabeli.

Za pierwszą dobę pobytu i każdą następną, w której dokonuje się zmiany pościeli, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 12,00 zł brutto.

Informujemy, że od 1.04.2019 r. opłaty za nocleg i wyżywienie mogą być dokonywane wyłącznie przelewem.

do góry