Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy

Anna Chmura
03.10.2018

W Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie instruktorzy Ośrodka przeprowadzili kurs doskonalący pt. "Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy", w którym udział wzięli funkcjonariusze jednostek organizacyjnych SG.

Tematyka kursu uwzględniała przede wszystkim zagadnienia z zakresu wykorzystania sprzętu wysokościowego w trakcie działań na obiektach naturalnych (skały) i sztucznych (obiekty zurbanizowane - zapory wodne), w tym m.in. ratownictwo i autoratownictwo wysokościowe. 

Kurs jest jednym z przedsięwzięć obejmujących ww. tematykę, realizowanych w OSS SG w ramach systemu szkoleń wysokościowych, których zwieńczeniem, dla funkcjonariuszy wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami, pozostaje udział w kursie instruktorskim.

do góry