Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”

Patrycja Linke - Malinowska
05.10.2018

W dniach 1 - 5.10.2018 r. funkcjonariusze z Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do Spraw Cudzoziemców i realizujących zadania w Oddziałowych punktach ds. identyfikacji i powrotów cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy zaangażowanych bezpośrednio w procedury dotyczące organizacji powrotów cudzoziemców.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z metodami identyfikacji cudzoziemców oraz nabyli wiedzę dotyczącą ustalania kraju pochodzenia cudzoziemca. Ponadto zaznajomili się z umowami o readmisji i dokumentami wydawanymi cudzoziemcom na powrót do kraju pochodzenia.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Straży Granicznej z Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Morskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przedsięwzięcie realizowane było z projektu nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

do góry