Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”

Anna Chmura
08.10.2018

W dniach 1 – 5.10.2018 r. w Szklarskiej Porębie zrealizowano drugą edycję kursu doskonalącego pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”, w którym wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni SG.

Kurs prowadzony był metodami aktywizującymi z wykorzystaniem procesu grupowego.
Uczestnicy kursu, poprzez autoanalizę i pracę twórczą, poznawali wybrane metody pomiaru wypalenia zawodowego, jak również konstruktywne sposoby regeneracji i odzyskiwania zasobów poznawczych i energetycznych.

 

do góry