Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców”

Anna Chmura
30.11.2018

W dniach 27 - 30.11.2018 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców”.

W trakcie spotkania z udziałem Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców płk. SG Andrzeja Jakubaszka oraz przedstawicieli wszystkich oddziałów Straży Granicznej, przedstawiono najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem pionu ds. cudzoziemców. 

Znaczący udział w przedsięwzięciu mieli przedstawiciele oddziałów SG, którzy prezentowali realizacje zadań w zakresie decyzji powrotowych. W charakterze gości wystąpili również przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, którzy zaprezentowali planowane zmiany w przepisach prawa oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie postępowań cudzoziemskich.

Spotkanie jak zawsze miało charakter merytorycznej dyskusji, w trakcie której omówiono większość nurtujących pion cudzoziemski problemów w szczególności w zakresie zwiększenia skuteczności powrotów cudzoziemców.

 

do góry