Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany

Anna Chmura
04.12.2018

30 listopada br. grupa funkcjonariuszy Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego i Podlaskiego Oddziału SG ukończyła ostatnią w tym roku edycję pięciodniowego kursu doskonalącego „Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany” przeprowadzonego przez instruktorów Zespołu Technicznego Wsparcia Granicy Zakładu Ogólnozawodowego.

Głównym celem pierwszej części kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV nabytymi na I etapie szkolenia, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych. 

Druga część to doskonalenie umiejętności nawigowania w nieznanym terenie przy użyciu mapy i odbiornika GPS. Funkcjonariusze mieli za zadanie odnajdywanie się w terenie, wyznaczanie punktów oraz planowanie tras przemarszu i przejazdów pojazdami ATV. 

Kurs zakończył się sprawdzianem nabytych umiejętności. Funkcjonariusze, pomimo „niewielkich” problemów z orientowaniem mapy i obsługą urządzenia GPS oraz niskiej temperatury, w zaplanowanym czasie dotarli do wyznaczonych punktów i tym samym zaliczyli II etap szkolenia. 

do góry