Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wspólne polsko - niemieckie plany szkoleniowe na rok 2019 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne polsko - niemieckie plany szkoleniowe na rok 2019

Anna Chmura
21.12.2018

W dniach 18 - 19 grudnia 2018 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli niemieckiej Policji Federalnej i polskiej Straży Granicznej w ramach Podgrupy Szkolenie Wspólnej Polsko - Niemieckiej Grupy Roboczej „Granica”.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizacji harmonogramu wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych w roku 2018 oraz uzgodnieniu propozycji szkoleń na rok 2019, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoleniowym dla wspólnych polsko - niemieckich patroli.
Szeroko dyskutowano o osiągniętych celach, występujących problemach i sposobach ich eliminacji w przyszłości, a także roli, jaką spełniają multiplikatorzy polsko-niemieckiej współpracy.

Harmonogram wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć szkoleniowych na rok 2019 przedstawiony zostanie do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Grupy Roboczej Granica.

Uczestnikami przedsięwzięcia ze strony polskiej byli przedstawiciele Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek z mieszaną obsadą w Ludwigsdorfie, Świecku i Pomellen, funkcjonariusze Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele Centrum Szkolenia i Doskonalenia Policji Federalnej Niemiec w Neustrelitz oraz Dyrekcji Policji Federalnych współpracujących ze Strażą Graniczną.

ppłk SG Andrzej Durowicz

do góry