Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się do służby w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się do służby w Straży Granicznej

Anna Chmura
25.01.2019

24 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Komisja, powołana Decyzją Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, składająca się z funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Śląskiego Oddziału SG, Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG, przeprowadziła egzaminy, które pozwoliły wyłonić najlepszych z najlepszych do służby w szeregach naszej formacji.

Procedura rozpoczęła się testem z wiedzy ogólnej, składającym się z 35 pytań oraz testem ze znajomości języka obcego, zawierającym 60 pytań. Kolejnym etapem był test sprawności fizycznej.

Egzamin zakończył się rozmową kwalifikacyjną, na której kandydaci prezentowali m.in. swoje predyspozycje oraz motywację do służby.

Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów, uniemożliwiło dopuszczenie do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które pomyślnie przebrnęły przez drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, za kilka tygodni rozpoczną swoją życiową przygodę z mundurem i zameldują się w naszych ośrodkach szkolenia jako słuchacze kursów podstawowych. 

do góry