Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wyjazd funkcjonariuszy na II edycję wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyjazd funkcjonariuszy na II edycję wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii

Patrycja Linke - Malinowska
03.02.2019

W godzinach porannych, 3 lutego 2019 r., z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wyjechali funkcjonariusze biorący udział w drugiej w tym roku misji wspierającej służby Republiki Macedonii. W zastępstwie Komendanta OSS SG w Lubaniu meldunek od dowódcy odebrał Kierownik Zakładu ds. Cudzoziemców ppłk SG Tomasz Różański.

W operacji wsparcia uczestniczy 30 funkcjonariuszy z oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Dowódcą grupy jest mjr SG Jarosław Stefaniak, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Z ramienia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w misji uczestniczy funkcjonariusz z Zakładu Ogólnozawodowego kpt. SG Klaudiusz Gazda.

W trakcie misji polscy pogranicznicy będą realizować zadania wynikające z podpisanych umów międzynarodowych, w zakresie wspólnych operacji, służących ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granicę wspieranego państwa.

Wyjazd został poprzedzony tygodniowym szkoleniem zgrywającym, które przeprowadziła kadra dydaktyczna Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W trakcie zajęć funkcjonariusze doskonalili posługiwanie się bronią palną i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzili kontrolę pojazdów i osób. Ćwiczyli poruszanie się pojazdów w kolumnie, uczestniczyli w szkoleniu epidemiologicznym, a także w zajęciach z budowy, zabezpieczenia i weryfikacji autentyczności dokumentów podróży. Zrealizowali również ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w trakcie wykonywania zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu.

Przed wyjazdem Kapelan Ośrodka kpt. SG Jarosław Nowak odprawił Mszę Świętą w intencji wyjeżdżających. Pobłogosławił ich również życząc bezpiecznej podróży, spokojnej służby oraz szcześliwego powrotu do kraju.

do góry