Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Uroczyste pożegnanie z mundurem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste pożegnanie z mundurem

Patrycja Linke - Malinowska
06.02.2019

5 lutego 2019 r. w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących ze służby funkcjonariuszy: st. chor. szt. SG Artura Wójcika, st. chor. szt. SG Łukasza Stachowskiego i chor. szt. SG Ryszarda Kopani.

W obecności Sztandaru Ośrodka, funkcjonariuszy i pracowników oraz członków rodzin uroczystego pożegnania odchodzących na emeryturę dokonał p.o. Komendanta OSS SG płk SG Jacek Wysokiński. W swoim wystąpieniu podziękował im za profesjonalizm i zaangażowanie w służbę oraz życzył pomyślności na nowym etapie życia. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr ppłk SG Joanna Kostecka przedstawiła sylwetki funkcjonariuszy.

Funkcjonariusz Zakładu Zabezpieczenia Działań st. chor. szt. SG Artur Wójcik służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1995 r. W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych kierował strzelnicą krytą i realizował zadania służbowe w pionie dydaktycznym. Wielokrotny Mistrz Straży Granicznej w Strzelectwie. Był jednym z pomysłodawców i twórców Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Straży Granicznej oraz Zawodów Taktyczno - Strzeleckich, podczas których sprawdzany jest poziom wyszkolenia członków jednostek o charakterze specjalnym. W okresie służby dał się poznać jako osoba potrafiąca sprostać stawianym zadaniom. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Odznaką Straży Granicznej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

Funkcjonariusz Zakładu Zabezpieczenia Działań st. chor. szt. SG Łukasz Stachowski został przyjęty do służby w formacji w 2002 r. W OSS SG realizował zadania w pionie dydaktycznym w Zespole Wychowania Fizycznego. Przez lata służby odznaczał się zaangażowaniem i dużym wkładem pracy z realizowane przedsięwzięcia, przyczyniając się tym samym do kształtowania wizerunku Ośrodka i pozytywnych postaw sportowych wśród funkcjonariuszy. Był współorganizatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć sportowych m.in. Mistrzostw Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym oraz Mistrzostw Straży Granicznej w Koszykówce.

Funkcjonariusz Zakładu Kynologii chor. szt. Ryszard Kopania służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2002 r. Od 2013 r. instruktor w Zespole Szkolenia Przewodników i Tresury Psów. Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom w szkoleniu psów prowadził szkolenia specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej oraz kursy doskonaląco - atestacyjne psów specjalnych. Za zaangażowanie i profesjonalizm wielkorotnie doceniany i nagradzany przez przełożonych.

Żegnający się z mundurem funkcjonariusze podziękowali społeczności Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej za współpracę, pomoc i życzliwość, z jaką spotykali się nie tylko podczas realizowania przedsięwzięć służbowych, ale także na co dzień. Życzyli również wszystkim sukscesów w dalszej służbie i pracy.

do góry