Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Powrót funkcjonariuszy z misji wspierającej służby macedońskie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Powrót funkcjonariuszy z misji wspierającej służby macedońskie

Patrycja Linke - Malinowska
06.02.2019

6 lutego br. do Polski wrócili funkcjonariusze biorący udział w pierwszej w tym roku edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii w ochronie granicy macedońsko - greckiej.

Grupę, w zastępstwie Komendanta OSS SG w Lubaniu, przywitała Zastępca komendanta ds. dydaktycznych płk SG Małgorzata Sakaluk.

W operacji wsparcia wzięło udział 30 funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego,  Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. Dowódcą grupy był kpt. SG Adam Maślaczyk, który na co dzień pełni służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Z ramienia OSS SG w Lubaniu, w misji uczestniczył funkcjonariusz z Zakladu Ogólnozawodowego mł. chor. SG Marcin Łopata.

Podczas miesięcznej służby na granicy macedońsko - greckiej, polscy pogranicznicy realizowali zadania, jakie wynikają z podpisanych umów międzynarodowych w zakresie wspólnych operacji, służących ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granicę wspieranego państwa.

Wyjazd został poprzedzony  tygodniowym szkoleniem zgrywającym przeprowadzonym przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Funkcjonariusze, w trakcie zajęć, zapoznawali się m.in. z przepisami prawa Republiki Macedonii oraz zwyczajami kulturowymi tamtego regionu. Doskonalili posługiwanie się bronią palną i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzili kontrolę pojazdów i osób. Zrealizowali również ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w trakcie wykonywania zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu.

 

do góry