Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Systematyczna praca przewodnika z psem wpływa na wydłużenie efektywnego okresu pracy w jednostce macierzystej

Anna Chmura
01.03.2019

25.02.2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczął się kurs doskonaląco – atestacyjny dla 7 przewodników psów służbowych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy przewodnika z psem służbowym, umożliwiające przedłużenie terminu ważności Atestu Psa Służbowego SG. 

W ramach przeprowadzonego sprawdzenia poziomu wyszkolenia i pracy przewodnika z psem, weryfikującego poziom zdolności użytkowej psa oraz umiejętności kierowania jego pracą przez przewodnika, najwyższe wyniki uzyskał funkcjonariusz z Bieszczadzkiego OSG – średnia ocen 4,52.

Uzyskane noty potwierdzają zaangażowanie funkcjonariusza w samokształcenie oraz utrzymywanie i doskonalenie posiadanych zdolności użytkowej psa poprzez systematyczną pracę w miejscu pełnionej służby.
Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.03.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt, Komendant OSS SG zwolnił ww. funkcjonariusza z zajęć korygujących i doskonalących, które – w przypadku pozostałych słuchaczy – zakończą się 22.03.2019 r. 

Z dniem 1.03.2019 r. wskazany funkcjonariusz został skierowany do macierzystej jednostki organizacyjnej. Posiadana wiedza, umiejętności oraz postawa funkcjonariusza, jak również wysoki poziom doskonalenia psa służbowego, przyczyniają się do skutecznej ochrony granic i bezpieczeństwa państwa w codziennej służbie. Natomiast niezwłoczny powrót funkcjonariusza do jednostki macierzystej przyczynił się do wzmocnienia potencjału placówek SG w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych i broni.
Komendantowi gratulujemy zaangażowanych, pełnych pasji i profesjonalizmu podwładnych (przewodnik z psem).

do góry