Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Anna Chmura
12.04.2019

W dniach 9 – 12.04.2019 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy i pracowników placówek SG, wydziałów ds. cudzoziemców oddziałów SG, którzy realizują zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany. 

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Omówiono przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawiono orzecznictwo sądowo-krajowe i międzynarodowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.
W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt 1/9-2018/BK-FAMI "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II".

do góry