Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom"

Anna Chmura
12.04.2019

W dniach 8 – 12.04.2019 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Celem głównym szkolenia było nabycie oraz udoskonalenie wiedzy w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także dokumentowania czynności związanych z przedmiotową kontrolą.

W trakcie zajęć omówione zostały rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP.  
W kolejnym bloku tematycznym omówiono procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Omówiono skutki prawne wobec pracodawców i pracowników, wynikające z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także zasady wnioskowania do właściwego sądu w sprawie o wykroczenie ujawnione w ramach ww. kontroli.  
Wraz z przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz ekspertkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu przedłożono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych kontroli.  Omówiono również formy działalności gospodarczej w RP i zasady jej ewidencjonowania z uwzględnieniem funkcjonowania na terytorium RP spółek.  

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Nadodrzańskiego, Karpackiego, Morskiego, Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego OSG.

do góry