Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”

Patrycja Linke - Malinowska
10.05.2019

W dniach 6 - 10 maja br. instruktorzy z Zakładu Zabezpieczenia Działań, przy wsparciu wykładowcy z Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego, przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”.

Szkolenie było adresowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Miało ono na celu podnoszenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni palnej, a także kształtowanie prawidłowych nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią podczas kontroli osób poruszających się pieszo, różnymi środkami komunikacji oraz przebywających w kompleksie pomieszczeń.

W trakcie zajęć trenowano m.in. bezpieczną obsługę broni palnej w trakcie służby, czynności związane z jej pobieraniem i zdawaniem, przenoszenie broni palnej w sposób umożliwiający korzystanie z niej w różnych sytuacjach oraz przemieszczanie się z bronią w różnych sytuacjach taktycznych. W trakcie zajęć analizowano także kwestie bezpieczeństwa własnego i partnera w trakcie wykonywania zadań służbowych. Ważnym elementem szkolenia było omówienie użycia broni zgodnie z obowiązującym prawem.

 

do góry