Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

Anna Chmura
10.05.2019

W dniach 6 - 10.05.2019 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

W trakcie zajęć omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, podejmowanie i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców, jak również procedury związane ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu. 

W przedsięwzięciu, w charakterze eksperta, wystąpił Naczelnik Wydziału I Postępowań Odwoławczych Urzędu ds. Cudzoziemców pan Michał Krych, który omówił najważniejsze kwestie rozpatrywane w ramach procedury odwoławczej w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, cofnięcia zakazu wjazdu, udzielenia lub cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

W kursie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej SG, Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego,  Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego Oddziału SG oraz OSS SG w Lubaniu.  

Kurs był współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt 1/9-2018/BK-FAMI "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II".

do góry