Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty „Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”

Anna Chmura
20.05.2019

W dniach 15 – 17.05.2019 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie przeprowadzono warsztaty nt. "Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy ds. legalności zatrudnienia z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Oddziału Straży Granicznej oraz wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Specjalistycznego Straży Granicznej w Lubaniu. 
 
 
Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń osób wykonujących zadania oraz koordynujących wykonywanie czynności  w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej w ramach prowadzonych kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.
 
W warsztatach, w charakterze eksperta, udział wziął adwokat dr Łukasz Prus, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, który omówił działalność spółek prawa handlowego i kapitałowego na terytorium RP, kwestie związane z reprezentacją spółki, odpowiedzialnością za powierzenie nielegalnej pracy oraz kontrolą spółek w organizacji.
do góry