Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Funkcjonariusze OSS SG szkolili przedstawicieli Kancelarii Sejmu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze OSS SG szkolili przedstawicieli Kancelarii Sejmu

Patrycja Linke - Malinowska
22.05.2019

W dniach 20 - 21.05.2019 r. wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący „Udzielanie pierwszej pomocy w zdarzeniach drogowych” dla przedstawicieli Kancelarii Sejmu.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do podjęcia podstawowych działań ratowniczych w stanie zagrożenia zdrowia lub życia osób trzecich podczas zdarzenia drogowego.

 

do góry