Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Obchody Święta Straży Granicznej w OSS SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody Święta Straży Granicznej w OSS SG

Beata Czarniecka - Serafin
23.05.2019

Oficjalne uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka. Następnie w hali sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Podczas uroczystości Komendant Ośrodka w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym z okazji Święta Straży Granicznej. Podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę i pracę funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka.

W obecności wielu znamienitych gości m. in.  władz samorządowych i miejskich,  służb mundurowych Dolnego Śląska, przedstawicieli świata nauki, duchowieństwa,  dyrektorów szkół itp., funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10.05.2019 r. wyróżnił Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 1 funkcjonariusza i 1 pracownika cywilnego. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 2 funkcjonariuszy OSS SG.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. - Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej wyróżnionych zostało 6 funkcjonariuszy.

Odznakę Straży Granicznej otrzymało 8 funkcjonariuszy.

Awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerskim otrzymało 2 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie chorążych 10 funkcjonariuszy.

Odznaką Pamiątkową OSS SG, Komendant Ośrodka uhonorował 1 funkcjonariusza i 1 pracownika cywilnego.
W podziękowaniu za honorowe oddawanie krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, Komendnat Główny Straży Granicznej wyróżnił okolicznościowym dyplomem 3 pracowników cywilnych i 1 funkcjonariusza Ośrodka.

Nagrodę finansową Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał 1 funkcjonariusz OSS SG. Natomiast nagrodą finansową Komendanta Głównego Straży Granicznej wyróżnionych zostało 2 funkcjonariuszy Ośrodka.

Awanse i wyróżnienia wręczał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Pan płk SG Jacek Wysokiński.

Wszystkim wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy.

do góry