Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem

Patrycja Linke - Malinowska
24.05.2019

W dniach 22 – 24.05.2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze reprezentujący wszystkie oddziały SG, którzy na co dzień pełnią funkcję koordynatorów.

W trakcie warsztatów przedstawiono krajowe i międzynarodowe orzecznictwo sądowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany. Przedsięwzięcie miało charakter praktyczny. Uczestnicy wypracowywali wspólne stanowisko w zakresie zgłaszanych zagadnień problemowych wynikających z doświadczeń w prowadzeniu takich postępowań. Warsztaty merytorycznie wsparł dr Paweł Dąbrowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry