Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 29. posiedzenie Wspólnej Polsko - Niemieckiej Grupy Roboczej „Granica”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

29. posiedzenie Wspólnej Polsko - Niemieckiej Grupy Roboczej „Granica”.

Beata Czarniecka - Serafin
09.08.2019

W dniach 06 – 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Centrum Szkolenia Federalnej Administracji Finansowej RFN w m. Plessow odbyło się 29. posiedzenie Wspólnej Polsko - Niemieckiej Grupy Roboczej „Granica”.

Uczestnikami przedsięwzięcia ze strony polskiej byli przedstawiciele Komendy Głównej SG (Biura Spraw Międzynarodowych, Biura Techniki i Zaopatrzenia oraz Zarządu do Spraw Cudzoziemców), Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obecny był  także Oficer Łącznikowy SG w Berlinie. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele Prezydium Policji Federalnej Niemiec w Poczdamie, Centrum Szkolenia i Doskonalenia BPOL w Neustrelitz, Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, Dyrekcji Policji Federalnych współpracujących ze Strażą Graniczną oraz Oficer Łącznikowy Policji Federalnej Niemiec w Warszawie.
W trakcie posiedzenia dokonano oceny protokołu z 28. posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej Granica, które odbyło się w 2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Omówiono Strategię zintegrowanego zarządzania granicami UE w kontekście współpracy polsko-niemieckiej. Poddano analizie i podsumowaniu wspólne ćwiczenia „Granica 2019”, dotyczące przypadku wystąpienia transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej. Szeroko omówiono kwestię obywateli państw trzecich łączących pobyty krótkoterminowe z długoterminowymi. Dokonano również oceny funkcjonowania Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. W ramach Wspólnej Grupy Roboczej „Granica”, zatwierdzono  Plan wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć szkoleniowych na rok 2019.


Kolejne posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej "Granica" odbędzie się po stronie polskiej.

ppłk SG Andrzej Durowicz

 

 

do góry