Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Anna Chmura
02.09.2019

W dniach 19 - 29.08.2019 r. przeprowadzona została czwarta w tym roku edycja kursu doskonalącego zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tym razem, ze względów na duże zainteresowanie tematyką oraz inicjatywę ze strony Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, szkolenie odbyło się na terenie komendy BiOSG. 
Funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeszkolili 12 funkcjonariuszy, którzy w toku dziewięciodniowych zajęć programowych poznawali i doskonalili czynności dotyczące działań związanych z akcją ratowniczą, udzielaniem pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia oraz zabezpieczeniem osób do czasu przekazania ich wykwalifikowanym służbom medycznym.  
 
Po zakończonym szkoleniu, grupa przystąpiła do egzaminu teoretycznego i praktycznego, potwierdzającego nabyte umiejętności, a po jego zakończeniu wszyscy kursanci uzyskali tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

do góry