Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Procedura zatwierdzenia szwedzkich zespołów z psami do wyszukiwania materiałów wybuchowych w OSS SG w Lubaniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Procedura zatwierdzenia szwedzkich zespołów z psami do wyszukiwania materiałów wybuchowych w OSS SG w Lubaniu

Anna Chmura
05.09.2019

W dniach 4 - 5.09.2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przebywali przedstawiciele szwedzkiej firmy DSEC Sverige AB. Celem wizyty była realizacja testów w ramach procedury zatwierdzenia dla trzech zespołów z PWMW (przewodnik z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych).

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, procedura składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowi test z zakresu przepisów regulujących pracę z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych w ochronie lotnictwa cywilnego oraz znajomości procedur operacyjnych. 

W części praktycznej zespoły z PWMW przystępują do rozpoznawania zapachów z zastosowaniem nieukrytych próbek materiałów wybuchowych. Kolejny etap to praca węchowa w obszarze "Ładunki, poczta, poczta i materiały przedsiębiorstwa" z zastosowaniem ukrytych oraz maskowanych próbek materiałów wybuchowych.

Procedura zatwierdzenia realizowana jest przez OSS SG w Lubaniu w imieniu Szwedzkiej Agencji Transportu (SAT). Pozytywne wyniki testów wszystkich trzech zespołów są podstawą do dopuszczenia ich przez SAT do pracy w kontroli bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Procedura zatwierdzenia poprzedzona została treningiem, mającym na celu zapoznanie zespołu z PWMW ze środowiskiem pracy oraz stosowanymi materiałami szkoleniowymi. 

do góry