Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej

Anna Chmura
06.09.2019

W dniach 2 – 6 września 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się druga edycja kursu doskonalącego pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej” współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (nr projektu: 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”).

Głównym celem kursu było nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców, pochodzących z regionu Kaukazu i Azji Centralnej. 
W przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas zajęć słuchacze zapoznali się z bieżącą sytuacją polityczno-gospodarczą oraz problemami społecznymi w państwach i republikach regionu. Ponadto przybliżona została specyfika podziałów religijnych na omawianym obszarze. Sporo uwagi poświęcono także kulturowym kontekstom zachowań przedstawicieli narodów Kaukazu i Azji Centralnej oraz funkcjonowaniu diaspor kaukaskich w Polsce. Przedstawiona została również charakterystyka ruchów migracyjnych ludności kaukaskiej i azjatyckiej do Europy i Polski.

Zajęcia przeprowadziła kpt. SG Anna Wawrzynowicz. Wsparcia merytorycznego podczas realizacji kursu udzieliła dr hab. Aldona Piwko, która przedstawiła słuchaczom specyfikę islamu na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej oraz podzieliła się doświadczeniami z pobytu w omawianym regionie.

do góry