Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Doskonalili umiejętności posługiwania się bronią palną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Doskonalili umiejętności posługiwania się bronią palną

Patrycja Linke - Malinowska
06.09.2019

W dniach 2 - 6.09.2019 r. funkcjonariusze z Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadodrzańskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni długiej,  a także kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią służbową. Funkcjonariusze mieli możliwość ćwiczenia na różnych rodzajach broni m.in. na karabinku Beryl, AKMS , PK. Korzystali także z broni krótkiej.  

do góry