Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Ogólną w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Ogólną w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”

Anna Chmura
07.10.2019

W dniach 2 - 4.10.2019 r. w Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Ogólną w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze Sekcji Ogólnej w Strzeżonych Ośrodkach z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Podczas spotkania omówiono między innymi tryb postępowania przy dochodzeniu majątku cudzoziemca na terytorium RP, zasady potrącania środków pieniężnych, dysponowanie środkami finansowymi przez cudzoziemców oraz funkcjonowanie depozytów strzeżonych ośrodków, w kontekście projektu Zarządzenia Komendanta Głównego SG w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy SG w strzeżonym ośrodku oraz w pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt dla cudzoziemców.

Przedsięwzięcie realizowane był z projektu nr 1/9/-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów – część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry